Colofon

Uitgever Niek Petstra Hoofdredactie Claudia Demmers

Media Adviseur Elisabeth Lopes Escudeiro Vormgeving Shanna van Namen

H&B Multimedia BV Vlotbrugweg 1b 1332 AE Almere 088-44 55 932

Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen of van de advertenties.