Colofon

Uitgever

Niek Petstra


Hoofdredactie

Claudia Demmers


Vormgeving

Shanna van Namen

H&B Multimedia BV

Vlotbrugweg 1b

1332 AE Almere

088-44 55 932

info@lijfblad.nl

www.lijfblad.nl


Redactie en uitgever zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de onder auteursnaam opgenomen artikelen of van de advertenties.